Tutvustus

Rahvusvaheliste Suhete Ring, RSR, on Tartu Ülikooli juures tegutsev organisatsioon, mis loodi 7. oktoobril 1963. RSR-i liikmeskond koosneb erinevatest teaduskondadest ja erialadest tulnud üliõpilastest, kes jagavad huvi poliitmaastikul toimuva vastu.

Liikmed RSR-i Suures ja Väikeses Ringis on erinevatest teaduskondadest ja mitmetelt erialadelt.

Samuti kirjutatatakse rahvusvaheliste suhete teemalisi poliitmemosid ning mõtteavaldusi. Lisaks korraldab RSR igal kevadel TÜ Kevadpäevade raames mälumängu rahvusvahelistest suhetest ja vähemalt kord aastas toimub väljasõit mõnda huvitavasse rahvusvaheliste suhetega seotud institutsiooni. Meie külalisteks on poliitikud, riigiametnikud, teadlased, ettevõtjad ja teised rahvusvahelistest suhetest huvitatud või nendega kokku puutuvad inimesed.

RSR loodi 7. oktoobril 1963. Vilistlaste seas on mitmeid tuntud ning edukaid inimesi, kes aeg-ajalt meie loenguid külastavad. Inimesed RSR-i Suures ja Väikeses Ringis on erinevatest teaduskondadest ja mitmetelt erialadelt, näiteks: riigi- ja õigusteadusest, ajaloost, kirjandusest ja filosoofiast.

Iga teisipäeva õhtul kell kuus (loomulikult akadeemilise veerandtunniga!) kogunetakse Genialistide Klubisse loengut kuulama. Loenguid on nii eesti kui ka inglise keeles.

Juhtmõtted

RSR on loodud üliõpilaste poolt ning nende jaoks;

RSR-i eesmärgiks on ühendada välispoliitikast huvitatud tudengeid;

RSR-is käsitletava teemavaliku kriteeriumideks on mitmekülgsus, aktuaalsus ning laiahaardelisus;

RSR on ülikooli valdkondade ülene ühendus;

RSR kaasab välisüliõpilasi ning võõrkeelseid lektoreid;

RSR järgib akadeemiliste tudengiühenduste väljakujunenud tavasid ning edendab võimalusel üliõpilasliitude vahelisi suhteid;

RSR kasutab oma tegevuses mitmekülgseid suunitlusi (loenguõhtud, kirjanduslik väljund, raadiosaated, väljasõidud jms), mille üheks eesmärgiks on juurutada liikmeskonna seas esinemiskogemust ning edendada väitlushimu;

RSR-i liikmeskond põhineb vabatahtlikkusel ning on avatud esmajoones tudengitele;

RSR-i järjepidevuse tagavad juhatus, akadeemiline juhendaja ning Väikese Ringi tegevliikmed;

RSR-i juhatus koosneb presidendist ning asepresidetidest;

RSR-i presidendi ja asepresidendid valib Väike Ring salajasel hääletusel, valituks osutuvad lihthäälteenamuse saanud kandidaadid;

RSR-i akadeemiline juhendaja ning vilistlaskogu juhatus määratakse RSR-i üldkogul RSR-i vilistlaste seas läbi viidava vastava hääletuse alusel.