RSR kooli

RSR kooli töögrupp käib gümnasistidele tunde andmas rahvusvahelisel tasandil toimuvate arengute ning päevakajaliste teemade kohta.

Idee, et Rahvusvaheliste Suhete Ring võiks üle Eesti käia koolides tunde andmas, oli seltskonnas olemas olnud juba aastaid. 2018. aasta suvel toimunud RSR-i suvepäevadel tuli see taaskord arutlusele ning siis otsustatigi plaan reaalsuseks teha. Huvilised koguti kokku ning “RSR kooli” grupp kogunes esimest korda 2018. aastal Tartus Genialistide Klubis, et jõuda ühele nõule töörühma väljundis ning edasises tegevuskavas.

RSR kooli eesmärk on jõuda noorte gümnasistideni üle Eesti, et panna neid huvituma välispoliitikast ja maailmas toimuvast. Tahame näidata, et rahvusvahelisel tasandil toimub niivõrd palju huvitavat ja me kõik mängime selles oma osa. Seega saame tunde andes tõsta noorte aktiivsust ja osalust ühiskondlikes protsessides.

Töögrupp peab üle Eesti gümnasistidele interaktiivseid loenguid, eesmärgiga suurendada noorte huvi ning kaasatust välispoliitika ning maailmas toimuv alal. Esinemistega näidatakse, et rahvusvahelisel tasandil toimub palju huvitavat – mis tavapärases elutempos võib tagaplaanile jääda – ning me kõik mängime selles oma osa. Tundide andmisega püütakse tõsta noorte aktiivsust ja osalust ühiskondlikes protsessides.

Esimest korda käis RSR kooli töögrupi üks tiim  loengut andmas 13. detsembril 2018, mil käidi Viljandi Gümnaasiumis, kus kuulajateks oli ligi 100 abiturienti. Tagasiside õpilastelt ning õpetajatelt oli ainult positiivne. Järgmise aasta jooksul jõuti aga lausa kahte kooli – üks töögrupi tiim läks rääkima Läänemaa Ühisgümnaasiumisse ja teine Rakvere Reaalgümnaasiumisse, kust saadi jällegi mõlemast positiivset tagasisidet. Aastate jooksul on kujunenud tavaks, et RSR Kooli külastab ühes semestris mitmeid erinevaid koole.

Eelnevad aastad on kooli grupi jaoks möödunud põnevalt. Ringi liikmed said tõsta veebiloengute organiseerimisel oma digipädevust ning sotsiaalmeedia kanalites esinemisoskust.

Gümnaasiumides on räägitud teemadel: Brexiti mõju Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu suhetele, Hiina välispoliitika,  Lõuna-Hiina mere kaubandus, Iisraeli ja Palestiina konflikt ning tänapäeva suurriigid ja nendevahelised jõujooned. Lisaks teoreetilise külje tutvustamisele kaasavad loengu korraldajad õpilasi interaktiivsete arutelude ja mängudega.