Mälumäng

Kord semestris korraldab RSR Genialistide Klubis mälumängu.

Mälumängu grupi eesmärk on ühendada liikmeid kelle kirglikuks huviobjektiks on obskuursed faktid maailma ja poliitika kohta. Korraldame iga semester mälumänge, mis on suunatud laiemale avalikkusele ehk kõik saavad osaleda. Avalikkusele suunatud mälumängudel on ka sageli auhinnad, mille on välja pannud erinevad toetajad ja sponsorid. Varasemad sponsorid on olnud Pühaste, Liviko, A le coq, Põhjala jpt.

Mälumäng koosneb ligikaudu 25 küsimusest, millele vastamine eeldab loogiliste seoste loomist ning osalt ka huvi rahvusvaheliste suhete vastu.

Igale küsimusele on vastamiseks aega 1-3 minutit, sõltuvalt küsimuse keerukusest. Seejuures ei ole tegemist mälumänguga, mis eeldaks teatmeteoste päheõppimist. Mälumäng annab suurepärase võimaluse teha natuke ajugümnastikat ning võita magusaid auhindu.

Mälumängule on oodatud osalema 2-4 liikmelised võistkonnad.

Toimuvate mälumängude kohta avaldatakse info RSR-i ja Tudengipäevade kodulehel ning RSR-i Facebooki grupis.