Ajakirjandus​

Ajakirjandusgrupi ülesanne on kajastada teemasi, mida igapäevaselt meedias ei näe. Tiim koosneb abstrakste mõtlemisega noortest, kes iganädalaselt krabistavad uusi huvitavaid artikleid välja. Meie tiimi peamine väljund on noorte poolt loodud platvorm Infosõlm. Kõrvalt tegeleb ka ajakirjandusgrupp Postimehe Europrojektiga, kus igakuiselt kirjutame arvamuslugusi seoses 2024. aasta Euroopa parlamendi valikistega.

Viimatised artiklid