Väike ring

RSR on auväärse eaga tudengiorganisatsioon. Meie organiseerumisvorm peegeldab ühtekuuluvust ja igaühe võimalustele ning tahtmisele vastavat panustamist Ringi tegemistesse. Meie üheks juhtmõtteks on olnud ja jääb olema põhinemine vabatahtlikkusel.

Anna Gerda Nurmetalo

Tulen pealinnast, kus lõpetasin Tallinna 21. Kooli inglise keele ja rahvusvaheliste suhete suunal. Lisaks koolikeskonnale on mu välispoliitika huvile lisanud juurde ka mu vahetusaasta Portugalis ning erinevad rahvusvahelised projektid, millest kooliajal osa võtsin. Samuti olen suur võõrkeelte fanaatik, lisaks eesti ja inglise keelele puhun juttu ka portugali keeles, ning hetkel olen suunanud osa oma energiast vene keele õppimisse. Huvi kultuuri, keelte, julgeoleku ja poliitika vastu suunas mind lõpuks Tartu Ülikooli, kus alustasin õpinguid ajaloo erialal. RSR-ist kuulsin umbes aasta enne ülikooli astumist ning tol hetkel teadsin, et see on just see õige organisatsioon, kus südamelähedastel teemadel vestelda ja ägedate inimestega mõnusat aega veeta.

Anastasia Poole

Pealinnast pärit neiu, kellel on vene ja inglise juured. Lõpetasin Rocca al Mare Kooli ja tundsin, et on vaja kodukohast eemale saada ning asusin Tartusse õppima. Pärast kooli lõppu teadsin, et soovin minna õppima ajakirjandust ja kommunikatsiooni, kuid mul oli üks valik veel — rahvusvahelised suhted. Kui kuulsin RSR-ist, siis teadsin, et see on viis oma kahte kirge ühendada (siin ma nüüd olen). Vabal ajal tegelen aktiivselt filmide vaatamisega, jõusaaliga ja tuleb ette ka lauamängu õhtuid veiniga.

Ise pean ennast põliseks pealinlaseks, kes olemuslikult ihkab enim väikelinna elu; nimelt veetsin suurema osa nooruspõlvest Tallinna külje all Suurupis. Kooliteed ilmestavad paremini üksteist aastat õpinguid kunstisuunal, mille taustal leidsin endas kire hoopis loodusteaduste vastu. Sestap möödus viimane gümnaasiumiaasta uues koolis, ennekõike reaalainetesse süvenenult. Ent kolm aastat hiljem olen üks ambitsioonikatest riigiteadlastest, kes koolipinki nühib – ajateenistus tegi oma töö. Huvialad, seevastu, on jäänud üldjoontes endiseks, ehk teisisõnu paneb mu silma särama nii kultuur, olgu see kunst, muusika või uskumused, kui ka riikide sise- ja välispoliitika. Ennekõike aga riikidevahelised suhted ning nende laiem mõju ülemaailmsele geopoliitikale.

Ruth Sisask

Olen mitmendat põlve Tartu neiu. Keskhariduse sain Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis. Juba siis hakkas mulle meid ümbritsev maailm huvi pakkuma ning valisin ühiskonna- ja keskkonnateaduste suuna. Kolme aastaga huvi ei kustunud, vastupidi, see kasvas aina suuremaks. Nii leidsingi oma tee Tartu Ülikooli ja RSR-i, kus saan oma lemmikteemasid teistega jagada ning ülikooliaega vahvate inimestega veeta. Nädalavahetusi sisustan peamiselt fotograafia, kokkamise või vabas õhus sportimisega.

Hendrik Priisaar

Olen pärit Tallinnast, kus sündisin ja kasvasin. Keskhariduse omandasin Tallinna Reaalkoolis, kus abituriendina tekkis peale ühe valikaine võtmist soov õppida rahvusvahelisi suhteid ja nõnda leidsingi riigiteaduste eriala. Enne õppima suundumist veetsin aasta riiki teenides kaugel idas, Jõhvis. Õnneks suur huvi riigivalitsemise, maailmakorra ja julgeolekupoliitika vastu hoidsid minu purjedesse uute tuulte tuleku eest, kuigi kaitsevaldkond teenis samalajal erilise koha minu südames. Vabal ajal püüan arendada teadmisi igasugustest valdkondadest ja seada endale uusi eesmärke, mille poole püüelda. Viimane säärane eesmärk sai täidetud 2020. aastal maratoni jooksmise näol. RSR-i vastu tundsin huvi, kuna nägin võimalust sõbruneda teiste samadel teemadel huvituvate inimestega ja koos midagi ägedat korda saata.

Patricia Suimets

Seostan end enim pealinnaga, kuhu saatus viis mitme aasta eest. Tallinnas omandasin Gustav Adolfi Gümnaasiumis lisaks keskharidusele ka uue põneva keele. Õiglus ning oskus abituid kaitsta paelus mind aga sedavõrd, et nüüd on mul pooleli õpingud õigusteaduskonnas. Ühiskondlik paigutus oma slaavi-eesti päritolu tõttu pani üsna noorest east veerema integratsiooni mõtterattad. Teisest küljest aga kindla kuuluvustunde puudumine on loonud minus n-ö maailma lapse hoiaku, mistõttu eriti valvas pilk on mul pööratud pea igas riigis toimuva poole. Sestap leian end nüüd ka Rahvusvaheliste Suhete Ringist, ümbritsetuna rikkaliku teadmistepagasiga noortest. Kirge-jagavate, seinast-seina teadmistega inimeste kõrval on imetore ja joovastav olla. Muu vaba pinna oma südames sisustan raamatute, keeleõppe, linnaplaneerimise nippidega ning muu armsaga, mida maailmal on pakkuda.

Siim Vaher

Olen pärit Tallinnast ja lõpetasin 2021. aastal Tallinna 21. kooli inglise keele suuna. Pärast lõpetamist läksin aastaks välismaale. Nimelt keskendusin aasta vältel Kanadas Montreali ülikoolis erinevatele humanitaar- ja sotsiaalteadusvaldkonna ainetele. Kui jõudsin jälle kodumaale tagasi, astusin Tartu Ülikooli, kus õpin nüüd ajalugu. Huvi rahvusvaheliste suhete vastu tekkis mul pärast gümnaasiumis tehtud vahetusaastat, kus sain ise kogeda kultuuridevahelisi erinevusi ning mõistsin, et inimesed ja ka riigid näevad maailmas toimuvat olenevalt nende asukohast väga erinevalt. Samuti huvitab mind lähiajalugu, mis on riikide vaheliste suhetega tihedalt seotud. RSR tundus mulle täpselt selline organisatsioon, kus on minuga sarnaste huvidega inimesed ja isiklikult sooviks samuti anda oma panuse kirevasse tudengiellu. Vabal ajal tegelen ma väikestviisi spordiga, vaatan ajaloo ja välispoliitikaga seotud videoid ning aeg-ajalt loen läbi mõne raamatu.

Harald Rainer Ainla

Sündisin Tartus, kasvasin üles Tallinnas ja leidsin seejärel tee tagasi sünnilinna. Lõpetasin 2019. aastal Tallinna Prantsuse Lütseumi. Seejärel asusin Tartu Ülikoolis ajalugu õppima, pärast esimest tudengiaastat läbisin ajateenistuse ning tulin ka ülikooli juurde ringiga tagasi. Samamoodi olen naasnud huvi juurde ajaloo ja rahvusvaheliste suhete vastu. Väiksena lugesin entsüklopeediaid ja atlaseid, õppisin pähe kõik maailma riigid, pealinnad ja lipud. Hiljem hakkasin aina enam huvi tundma maailma toimimise ja maailmas toimuva, samuti keelte, kultuuri ja kultuuride ning geograafia vastu. Liitusin RSR-iga, et tegeleda kõigi nende valdkondadega, teha lahedate inimestega lahedaid asju ning laiendada oma silmaringi. Vabal ajal tarbin ja loon kirjandust, mängin laua- ja mälumänge ning vaatan filme.

Iljas Abubakarov

Olen pärit Tartust, kuid minu juured ulatuvad Põhja-Kaukaasiasse, täpsemini rääkides Dagestani. Päritolule kohaselt olen olnud juba väiksest saati väga energiline ja tegelenud aktiivselt spordiga. Keskhariduse omandasin Hugo Treffneri Gümnaasiumis, kus lõpetasin humanitaarkallakuga klassi. Peale keskkooli suundusin ajateenistusse ning nüüd jätkan enda harimist Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Huvi rahvusvaheliste suhete vastu tekkis juba väiksena, kuna olin perega palju reisinud. Mul tekkis alati uute kultuuride ja rahvaste osas palju küsimusi, millele tahtsin leida ka vastuseid. Tänu sellele leidsin enda jaoks kõige südamelähedasemaks tegevuseks uurida lähemalt erinevate piirkondade välispoliitikat ja ajalugu. Koos kõrgkooli astumisega jõudsin järeldusele, et pean liituma ka RSR-iga, kuna särav ning kokkuhoidev seltskond ja mitmekülgsed tegevused pakuvad tohutuid võimalusi enesearenguks.

Oliver Robin Alt

Olen sündinud ja kasvanud Lääne-Virumaal. Lõpetasin põhikooli Vinni-Paljustis ja humanitaarsuuna Rakvere Gümnaasiums. Suurimad huvid on mul alati olnud ajalugu, sport, keeled ja kultuurid. Seepärast õpin nüüd Tartu Ülikoolis filosoofiat. Huvi välispoliitika vastu on südames olemas olnud alati, kuid tõeliselt suur huvi globaalpoliitika üle tekkis siiski gümnaasiumiaastatel. Rahvusvaheliste Suhete Ringiga liitusin, sest see on minu jaoks ülimalt kutsuv, mõnusalt targa rahvaga, erinevaid võimalusi pakkuv ja silmaringi laiendav organisatsioon.

Sten Marcus Mesila

Enne ülikooli astumist elasin ja õppisin oma esimesed 18 eluaastat Märjamaal. Märjamaa Gümnaasiumi lõpetasin 2020. aastal. Kanditeerisin riigiteadustesse, sain sisse ja võtsin vaheaasta, et minna aega teenima, mille järgselt tulin Tartusse õppima. RSR-iga tutvusin esimest korda juba abituriendina, kui läksin riigiteadlaste õpinguid varjutama, mulle tutvustati seda organisatsiooni ning juba siis teadsin, et tahan liituda, et ennast arendada ja, et leida hea seltskond kellega aega veeta. Huvi rahvusvahelise poliitika vastu sündis koos laiema huviga ajaloo ja poliitika vastu, millest nüüd just rahvusvahelist suunda pean oma akadeemilistest huvidest kõige olulisemaks. Akadeemiliste huvide kõrvalt tegelen veel rahvatantsu, võrkpalli ja jõusaalis käimisega.

Richard Kask

Päritolult pealinlane, kuid kõrgharidust tulin omandama Tartu. Kuna õpin ajaloo erialal ning huvitun geograafiast ja maailma usundeist, pean meelisteemadeks kõike, mis puudutab kaarte ja piire, sealhulgas ka kultuurilisi ning usulisi piirjooni, ning nende muutlikkust ajas. RSR-i sattusin otsides silmaringi tõeliselt avardavat ja muidu ägedat seltskonda, kelle paistab, et olen ka leidnud!
Kui ma parasjagu millegi eelmainituga ei tegele, siis ilmselt loen, tantsin, olen teatris, mängin kitarri või harrastan mälumängu. Äkki isegi olen jooksmas.

Saskia Lilli Lehtsalu

Pärit olen armsast Viljandist ja peaaegu lõpetasin ka Viljandi Gümnaasiumi matemaatika-füüsika õppesuuna, et tulevikus reaalteadustes midagi põnevat teha. Siis tulid aga suured tuuled ning sattusin oma viimaseid keskkooli aastaid lõpetama hoopis Singapuris, United World College of South East Asia koolis, kust avastasin huvi globaal poliitika ning konflikti halduse ja rahuloome vastu. Bakalaureusekraadi saamiseks otsustasin Eestisse tagasi pöörduda ning nüüd olengi Tartu Ülikoolis noor riigiteadlane. RSR-iga liituma pani mind just tahtmine heas seltskonnas lisaks lobale ka mõistliku asja ajada. Vabal ajal tegelen keskaegse võitlusega, mängin DnDd ja vaatan toidu videosid.

Annamari Realo

Olen sündinud Tartus, kuid enamuse oma elust olen elanud mujal. Keskhariduse omandasin Stratford Girls’ Grammar School’is Inglismaal ja enne seda elasin mõnda aega Hollandis. Nüüd olen pika ringiga koju tagasi jõudnud ja õpin Tartu Ülikoolis riigiteadusi. Tänu oma rahvusvahelisele taustale on maailma erinevate riikide ja kultuuride avastamine mulle alati suurt huvi ja põnevust pakkunud, ja nüüd lähenen sellele välispoliitika ja rahvusvaheliste suhete vaatenurgast. Sellest tekkis ka soov RSR-iga liituda. Vabal ajal, kui just ei ole leidnud võimalust maailmas ringi reisida, naudin matkamist, lugemist ja kokkamist.

Karl Kajak

Suurema osa oma elust olen veetnud Keilas, kus lõpetasin ka 2022. aastal gümnaasiumis reaalsuuna. Pärast keskkooli oli mul kindel siht tulla Tartusse õigusteadust õppima. Soov just õigust õppida tuleneb minu tahtest saada parem arusaamine ühiskonna toimimisest ning üksikisikute õigustest. Sellest lähtuvalt on ka mul juba varasest teismeeast saati olnud laialdane huvi poliitika ning rahvusvaheliste suhete vastu. RSR-iga liitusingi, et saaksin Tartus veeta aega ka teiste rahvusvaheliste suhete huvilistega ning üheskoos huvitavaid projekte teha. Vabal ajal käin jõusaalis, loen või mängin kitarri.

Polina Bargan

Olen sündinud ja üles kasvanud Narvas. Keskhariduse omandasin Narva Keeltelütseumis. Gümnaasiumis sündis mul suur huvi rahvusvaheliste suhete vastu, kui avastasin enda jaoks noorsootöö ja Euroopa-sisesed võimalused. Otsustasin õppida riigiteaduseid ja liitusin RSR-iga, sest teadsin, et koos üksmeelsete inimestega on elu parem elada ning nii on võimalik jõuda kaugemale oma enesearenemises. Vabal ajal tegelen kõigega, mis ei mahu tööplaani: kirjutan artikleid, harrastan joogat, loen raamatuid ja väitlen vanaisaga poliitiliste asjade üle.

Jana Kotśnova

Olen pärit Tallinnast ning lõpetasin gümnaasiumi Lasnamäel. Koolis olin suur ühiskonnaõpetuse ja inimgeograafia armastaja. Õhtuti vaatasin vanematega reisisaateid ning arutasime uudiste üle. Sellest sai alguse mu huvi rahvusvaheliste suhete vastu ning otsus õppida riigiteadusi. Kõige rohkem meeldib mulle uurida Lähis-Ida, rändekriise ning inimõiguste rikkumise lahendamise viise. RSR-iga liitusin, et leida sarnaste huvidega sõpruskonda ja avardada silmaringi tänu erinevate teaduskondade üliõpilaste vaatenurkadele. Vabal ajal käin matkamas ja rulluisutamas, tegelen tänavatantsuga ning vaatan dokumentaalfilme.

Ines Edur

Olen eluaegne tartlane ning keskkooli õpingud lõpetanud humanitaarharus Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis. Julgeolekupoliitika ning sõjandus on mulle huvi pakkunud juba kaua ja kõrgharidust asusin omandama Tartu Ülikoolis riigiteadlaste ridades. Laiaulatusliku sõja puhkemine Ukrainas ning sellele järgnenud praktika Delfi välisuudistes pani mind mõistma kuivõrd lähedal me 21.sajandil ükskõik millisele maailma äärele tegelikult oleme. RSR on minu jaoks võimalus saadud oskusi ka õpingute ajal praktiseerida.

Karl Lillmets

Sündinud ja üles kasvanud Rakveres. Seal lõpetanud põhikooli ja gümnaasiumi humanitaarsuunal Rakvere Gümnaasiumis. Pärast kaitseväe teenistuse täitmist olen ma Tartu Ülikooli religiooniuuringute ja teoloogia tudeng. Hingelähedased on mulle olnud sport, ajalugu, erinevad maailma kultuurid ja usundid. Huvi ja tahtime rohkem teada välispoliitikast on mul olnud juba keskkooli algusest, kus osalesin mitmetel samateemalistel üritustel. Maailmas reisimine ja erinevate kultuuridega tutvumine on mulle teinud selgeks, et tahan tegeleda teemaga mille peamine fookus langeks globaalpoliitikale. RSR-iga liitusin, sest siin on targad ja ilusad inimesed, ma saan tegeleda teemadega mis mulle meeldivad ja oma silmaringi avardada.

Mari Lepp

Olen pärit Karula rahvuspargi lähedalt ja lõpetasin Treffneri loodusklassi, ülikooli sattusin õppima aga kirjandust ja kultuuriteaduseid. Olen alati proovinud olla elus aktiivne inimene, teinud palju vabatahtlikku tööd ja avastanud enda jaoks mitmeid muid ettevõtmisi. Mind köidavad väga erinevad teemad, ehkki eriti südamelähedased on minu jaoks kultuur, ühiskond ja ajalugu. Seetõttu tundus ka RSR minu jaoks põneva kohana, kus need huvid ühendada ning tutvuda lisaks lahedate inimestega. Vabal ajal mõtlen niisama, loen õhukesi raamatuid ja vaatan filme.

Tõnn Viik

Olen sündinud ja kasvanud Pärnus, keskhariduse omandasin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Pärast gümnaasiumi lõpetamist 2020. aasta suvel läbisin ajateenistuse ning asusin alaliselt Tartusse riigiteadusi õppima. Lapsest saati on mind huvitanud ajalugu ning ajapikku hakkas huvi pakkuma, kuidas ajalugu mõjutab siiamaani tänapäeva maailma. Sellest võrsus huvi rahvusvahelise poliitika ning RSR-i vastu, kus leidsin endale sarnaste huvidega inimesi, kellega maailma asju arutada. Lisaks huvitavad mind väga kirjandus, mis on ka minu kõrvaleriala, proosa kirjutamine ning reisimine.

Carl Philip Laantee Reintamm

Olen pärit Tallinnast, kuid põhikooli aastad veetsin Berliinis. 2019. aastal lõpetasin Tallinna Prantsuse Lütseumi, kuid enne ülikooli õppima asumist läbisin ajateenistuse parameedikuna. Sellest ajast kui ma mäletan, olen alati olnud huvitatud ajaloost. Seetõttu ei olnud küsimustki, mida õppima minna. Huvi rahvusvaheliste suhete vastu ongi ehk seotud üldise ajaloo huviga aga ka kindlasti Berliinis elatud ajaga, mil käies rahvusvahelises koolis, suhtlesin inimestega maailma eri nurkadest. Rääkima hakkasin ma  hilja, seega teen ma nüüd tasa rääkides ja suheldes igal antud võimalusel. Et oleks, millest rääkida, ma loen. Spordi ja tantsuga olen ma ka tegelenud pigem suhtlemise eesmärgil. Eks tants ole ju ka suhtlusvorm! RSR-iga liitusin, et suhelda muhedate inimestega ja oma silmaringi avardada.

Aet Kubits

Olen sündinud ja kasvanud Tallinnas, kuid kõrgharidust tulin omandama heade mõtete linna. Pärast Tallinna Prantsuse Lütseumi lõpetamist 2021. aastal viis mind tee õppima eesti keelt ja kirjandust, kuid välispoliitika ning rahvusvahelised suhted on mind paelunud gümnaasiumist saati. RSR-ist kuulsin abituriendina ning juba siis teadsin, et taoline laiahaardeline tudengiorganisatsioon on midagi, millest tahaksin osa saada. Tänuväärne on veeta ülikooliaega sarnaste huvidega armsate inimeste seltsis.
Üritan olla aktiivne mitmel rindel ning mind köidavad eri teemad alates ajaloost ja poliitikast kuni võõrkeelteni. Elurõõmu leian kultuuri selle kõikides vormides, eriti paneb silmad särama muusika. Tänu muusikale olen ka  saanud osa mitmetest  rahvusvahelistest projektidest, mis on mind viinud kokku inimestega eri maailma nurkadest ning seeläbi aina süvendanud huvi teiste kultuuride ning rahvusvaheliste suhete vastu. Vabal ajal loen, teen sporti, mängin klarnetit ning püüan lahti hoida oma silmad ja kõrvad.

Torm Isok

Olen Tallinnas sündinud, aga hingelt maapoiss, metsavend, rabarändur ja soorebane. Mind on terve elu huvitanud erinevate kultuuride traditsioonid, käitumismustrid ja omapärasused, nii et kui tulin Tartusse õppima, oli RSR-i astumine täiesti naturaalne valik.

Kaspar Padar

Olen pärit Tallinnast ning lõpetasin 2022. aastal Rocca al Mare kooli. Peale keskkooli lõpetamist otsustasin astuda Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Huvi rahvusvaheliste suhete ning poliitika vastu on mul olnud juba põhikoolist saati ning teadsin, et tulevikus soovin oma teadmisi selles valdkonnas ka laiendada – RSR tundus selleks ideaalne koht. Lisaks meeldib mulle väga reisida, trenni teha, kala püüda ning sõpradega maailmapoliitika üle arutada.

Jaagup Esta​

Juured viivad mind Läänemaale ja Hiiumaale, aga pea terve elu olen elanud Tallinnas. Lõpetasin Tallinna 32. Keskkooli ajaloo ja õiguse aluste suunal ning asusin kõrgharidust omandama Tartus, ikka ajaloo erialal. RSR-iga soovisin liituda, sest mu huvist ajaloo vastu on vaikselt kasvanud välja huvi sise- ja välispoliitika vastu ning lootsin seeläbi leida RSR-ist inimesi, kes minuga sellist huvi jagavad. Kui ma parasjagu ajaloo või poliitika peale ei mõtle, siis meeldib mulle mängida jalgpalli, käia jõusaalis, lahendada ristsõnu või niisama sõpradega aega veeta.

Talis Timmi

Põline võrukas, kes sattus õppima Treffneri gümnaasiumi humanitaarsuunal. Lõpetamise järel 2021. a veetsin 11 kuud Võrus ajateenistuses. Seejärel suundusin õppima majandust, ent 2023. aastast tudeerin hoopis ajalugu. Riikidevahelised suhted, välispoliitika, ajalugu, võim ning nende omavahelised seosed on paelunud juba pikalt. Rahvusvaheliste Suhete Ring on hea väljund minu huvidele, sest saan avardada oma teadmisi, analüüsida ümberringi toimuvat, avaldada mõtteid ning veeta aega mõnusas, haritud seltskonnas. Kõige kõrvalt tegelen veidi kergejõustikuga ja kasvatan kanu.

Annabel Lindmets

Läbi ja lõhki pealinlane, kes oma tee nüüd Tartusse leidnud on. Keskharidus on omandatud prantsuse keele suunal Vanalinna Hariduskolleegiumis, millejärgselt edasiste õpingute asemel aasta (akadeemilist) pausi võtsin, teostamaks end muudel aladel. Paus sai aga läbi, kui asusin Tartusse riigiteadusi tudeerima. Pingestatud mõistmaks maailma toimimise mehhanisme, jõudis laiemalt mu huviorbiiti ka välispoliitika ning rahvuvahelised suhted, mis omakorda tõidki mind RSR-i. Väljaspool akadeemiat köidab mind filmikunst, karge ja sõnatundlik väärtkirjandus ning jooga.

Kert Kristjan Viira

Olen kasvanud üles Tallinnas. Keskhariduse omandasin Estonian Business Schoolis, kus mul tekkis suurem huvi ajaloo ja poliitika vastu. Peale vaheaastat leidsin tee Tartu Ülikooli riigiteaduste erialale. Tundsin, et soovin saada veel rohkem osa tudengielust ja hankida teadmisi maailmapoliitika kohta, mis viisid mu tee RSR-iga liitumiseni. Eriti pakuvad mulle huvi Euraasia ja Lõuna-Ameerika piirkonnad. Vabal ajal meeldib mulle teha sporti, lugeda raamatuid ning osaleda mälumängudel.

Aleksander Koppel

Olen pärit Paidest, mille lähiümbruses suurema osa oma elust ka elanud. Tartusse tulin ma õppima filosoofiat. Huvi rahvusvahelste suhete vastu tekkis mul ajaviiteks interneti sügavustes poliitilistel teemadel vaieldes. Õnneks, juba esimesel päeval ülikoolis, surus ennast minu huviorbiiti ka RSR, millega ma lihtsalt pidin liituma, olles seltskond mõistlikumaid ja sõbralikumaid inimesi, kui internetis leitavad juhu väitluspartnerid. Kui ma just loengus või raamatukogus ei ole, mängin ma videomänge või kokkan.

Thomas Marten Pink

Terve elu olen elanud Tartus. Keskkoolis käisin Miina Härma Gümnaasiumis ning enne ülikooli astumist läbisin ka ajateenistuse Kuperjanovi Jalaväepataljonis. Nii kaua, kui ma mäletan, on mul olnud ühes, teises või kolmandas vormis huvi ajaloo vastu. Ilmselt sellest tulenevalt paeluvad mind ka poliitika ja geograafia, kuna tegelikkuses eks need valdkonnad moodustavad ka suure osa ajaloo diskussioonist. RSR-iga liitusingi selleks, et kohtuda uute inimestega, laiendada oma silmaringi, osaleda erinevates aruteludes ning täiendada oma teadmisi. Kui mul aega on üle, siis tavaliselt loen raamatuid, vaatan filme ning kuulan muusikat.